Your Unilabs Speak Up Help Line

Hvad er Speak Up-hjælpelinjen?

Speak Up er det navn, som Unilabs har valgt til vores fortrolige rapporteringsværktøj, der forvaltes af en uafhængig tredjepart, One Trust, og som er i overensstemmelse med den gældende Whistleblowing-lovgivning. Speak Up-rapporteringsværktøjet sikrer et sikkert og fortroligt miljø for indsamling, opbevaring og videreformidling af rapporter.

Hvorfor skal jeg indberette det, jeg ved?

Hos Unilabs arbejder vi i et positivt og troværdigt miljø. For at understøtte dette og fortsat leve op til vores Care BIG-værdier og mantra, er det vores fælles ansvar at handle etisk korrekt – altid. Virksomhedsforseelser kan true hele vores organisations eksistensgrundlag. Vores forpligtelse over for dig, er at skabe et sikkert rum, hvor du kan føle dig tryg ved at rapportere om forkert og uetisk adfærd.

Hvad kan indberettes?

Speak Up-værktøjet er designet for at vores medarbejdere kan rapportere enhver overtrædelse af vores adfærdskodeks eller en af vores koncernpolitikker.

Hvem kan jeg ellers tale med?

Vi opfordrer dig til at rapportere bekymringer til den kanal, du føler dig mest tryg ved; din direkte chef, et andet medlem af ledelsen, dit HR-team, Legal and Compliance-teamet, Group General Counsel eller CEO.

Du vil ikke blive udsat for repressalier fra Unilabs for en indberetning af en formodet overtrædelse, der er foretaget i god tro, selv om det senere viser sig at være forkert.

Du skal dog være opmærksom på, at bevidst afgivelse af falske eller vildledende oplysninger ikke vil blive tolereret.

Stil et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål eller en forespørgsel vedrørende vores compliance-program eller vores virksomhedspolitik, kan du stille det anonymt og fortroligt.

Eksempel på spørgsmål:

Kan jeg acceptere en gave fra en sælger, som vores virksomhed overvejer at lave forretninger med?

Stil et spørgsmål

Rapportér en hændelse

Dette system gør det nemt at rapportere enhver faktisk eller formodet misligholdelse, som kan være relateret til Unilabs, uanset om det involverer vores medarbejdere eller tredjeparter, som arbejder for os eller på vores vegne.

Klik på knappen nedenfor, for at komme i gang med din indberettelse, og vi stiller dig herefter nogle spørgsmål om hændelsen.

Således vil din rapport blive behandlet direkte af Unilabs’ Centrale/Globale Legal & Compliance- eller HR-afdeling, som besidder ekspertisen til at foretage grundig efterforskning.

Denne proces garanterer streng fortrolighed og hurtig håndtering af din rapport. Hvis du ønsker at rapportere lokalt, bedes du sende din rapport direkte til din lokale Legal & Compliance-afdeling eller HR-afdeling.

Kom i gang

Kontrollér status

Du kan kontrollere statussen for din rapport eller dit spørgsmål vha. det adgangsnummer og den adgangskode, du oprettede, da du sendte rapporten eller spørgsmålet.

Kontrollér status

Ring til os

Hvis du foretrækker at tale fortroligt med os, bedes du ringe til os, og en af vores repræsentanter vil gerne hjælpe dig.

Vælg din lokation fra listen nedenfor for at finde det internationale nummer, der er tildelt dit land. Hvis dit land ikke er på listen, skal du klikke her for yderligere instruktioner.

Bemærk, at dette ikke er en nødtjeneste. Kontakt de lokale myndigheder, hvis der er tale om en livstruende situation.