Your Unilabs Speak Up Help Line

Hva er Speak Up-hjelpelinjen?

Speak Up er navnet Unilabs har valgt for vårt konfidensielle rapporteringsverktøy administrert av en uavhengig tredjepart, One Trust, som samsvarer med gjeldende varslingslovgivning. Speak Up-hjelpelinjen og -verktøyet bidrar til et sikkert og konfidensielt miljø for innsamling, oppbevaring og overføring av rapporterte forhold.

Hvorfor bør jeg rapportere det jeg vet?

Hos Unilabs jobber vi i et positivt og pålitelig miljø. For å støtte dette og fortsette å leve opp til våre Care BIG-verdier og mantra er det vårt delte ansvar å handle på en etisk måte – til enhver tid. Misbruk i bedriften kan true eksistensen til hele organisasjonen vår. Vårt løfte til deg er å skape et trygt sted slik at du føler deg komfortabel med å rapportere overtredelser og uetisk atferd.

Hva kan rapporteres?

Speak Up-hjelpelinjen er utviklet for at våre ansatte skal kunne rapportere ethvert brudd på de etiske retningslinjene våre eller konsernets retningslinjer.

Hvem ellers kan jeg snakke med?

Vi oppfordrer deg til rapportere bekymringer til kanalen du føler deg mest komfortabel med, linjelederen, et annet medlem av ledelsen, HR-, juridisk, konsernets juridiske direktør, administrerende direktør.

Du vil ikke bli utsatt for represalier fra Unilabs for noen rapport om et mistenkt brudd som gjøres i god tro, selv om det siste viser seg å være faktisk uriktig.

Vær klar over at det å bevisst gi falsk eller villedende informasjon ikke vil bli tolerert.

Har du et spørsmål?

Hvis du har et spørsmål eller en henvendelse om vårt samsvar med selskapets retningslinjer, kan du spørre anonymt og konfidensielt.

Eksempelspørsmål:

Kan jeg ta imot gaver fra en leverandør som organisasjonen vår vurderer å samarbeide med?

Still et spørsmål

Rapporter hendelse

Dette systemet gjør det enkelt å rapportere enhver faktisk eller mistenkt uredelighet, som kan være relatert til Unilabs, enten det involverer våre ansatte eller tredjeparter som jobber for oss eller på våre vegne.

Klikk på knappen nedenfor for å komme i gang med rapporten, så stiller vi deg noen spørsmål om hendelsen.

Ved å gjøre dette vil rapporten din bli håndtert direkte av den centrala/globala Legal and Compliance eller Human Resources-teamen hos Unilabs, som har utviklet en grundig ekspertise innen etterforskning av slike hendelser. Denne prosessen garanterer streng konfidensialitet og rask håndtering av rapporten.

Hvis du ønsker å rapportere lokalt, kan du sende rapporten direkte til ditt lokale juridiske team eller personalavdelingen.

Kom i gang

Sjekk status

Du kan kontrollere status for rapporten ved å bruke tilgangsnummeret og passordet du opprettet når du sendte inn rapporten.

Sjekk status

Ring oss

Dersom du ønsker å prate med noen konfidensielt, ringer du oss. En av representantene våre stiller gjerne opp for å hjelpe deg.

(800) 461-9330

Velg din nåværende lokasjon fra listen nedenfor for å finne det internasjonale nummeret som er tildelt landet du bor i. Dersom landet ditt ikke er oppført klikk her for ytterligere instruksjoner.

Husk at dette ikke er et nødnummer. Du må kontakte de lokale myndighetene dersom saken utgjør en fare for liv.