Your Unilabs Speak Up Help Line

Čo je linka pomoci Speak Up?

Speak Up je názov, ktorý si spoločnosť Unilabs zvolila pre svoj nástroj na dôverné oznamovanie, ktorý spravuje nezávislá tretia strana One Trust a ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi o tzv. whistleblowingu. Linka pomoci Speak Up poskytuje bezpečné a dôverné prostredie na zhromažďovanie, uchovávanie a prenos oznámení.

Prečo by som mal/a nahlásiť, čo viem?

V spoločnosti Unilabs pracujeme v pozitívnom a dôveryhodnom prostredí. Aby sme naďalej žili v súlade s našimi hodnotami a filozofiou Care BIG, je našou spoločnou zodpovednosťou konať eticky – za každých okolností. Firemné pochybenia môžu ohroziť existenciu celej našej organizácie. Naším záväzkom voči Vám je vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom sa budete cítiť pohodlne aj v momente, keď chcete nahlásiť nesprávne konanie a neetické správanie.

Čo je možné nahlásiť?

Linka pomoci Speak Up je určená pre našich zamestnancov, aby mohli nahlásiť akékoľvek porušenie nášho Kódexu správania alebo zásad našej skupiny.

Komu ďalšiemu sa môžem ozvať?

Odporúčame Vám, aby ste svoje obavy hlásili tým komunikačným kanálom, ktorý Vám najviac vyhovuje – Vášmu priamemu nadriadenému, inému členovi manažmentu, tímu pre ľudské zdroje, tímu pre právne záležitosti a compliance, hlavnému právnemu poradcovi skupiny, riaditeľovi ľudských zdrojov alebo generálnemu riaditeľovi.

Spoločnosť Unilabs Vás nebude postihovať za žiadne oznámenie podozrenia, ktoré ste podali v dobrej viere, a to ani ak sa následne ukáže, že je vecne nesprávne.

Majte však na pamäti, že vedomé poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií nebude tolerované.

Položte otázku

Ak máte otázky týkajúce sa našich etických zásad a dodržiavania predpisov alebo otázky týkajúce sa smerníc našej spoločnosti, môžete sa pýtať anonymne a dôverne.

Vzorová otázka:

Môžem prijať dar od dodávateľa, s ktorým chce naša organizácia obchodovať?

POLOŽTE OTÁZKU

Nahláste incident

Tento systém uľahčuje oznámenie akéhokoľvek skutočného alebo podozrivého pochybenia, ktoré môže súvisieť so spoločnosťou Unilabs, či už ide o našich ľudí alebo tretie strany, ktoré pracujú pre nás alebo v našom mene.

Kliknite na tlačidlo nižšie pre podanie oznámenia a zodpovedzte základné otázky o incidente.

Týmto spôsobom bude Vaše oznámenie spracované priamo centrálnym/globálnym tímom pre právne záležitosti a compliance alebo ľudské zdroje v spoločnosti Unilabs, ktorý má odborné znalosti v oblasti vyšetrovania.

Tento proces zaručuje prísnu dôvernosť a okamžité spracovanie Vášho oznámenia.

Ak chcete podať oznámenie lokálne, obráťte sa priamo na oddelenie práva a compliance alebo personálne oddelenie vo svojej krajine.

Začať

Skontrolujte stav

Pomocou prístupového čísla a hesla, ktoré ste si vytvorili po odoslaní hlásenia alebo otázky, môžete skontrolovať stav svojho hlásenia alebo otázky.

Skontrolovať stav

Zatelefonujte nám

Ak by ste sa radšej s niekým dôverne porozprávali, zatelefonujte nám a niektorý z našich zástupcov vám ochotne pomôže.

(800) 461-9330

Pre výber medzinárodného telefónneho čísla zvoľte svoju krajinu zo zoznamu nižšie. Pokiaľ Vaša krajina nie je v zozname uvedená, kliknite sem pre získanie ďalších pokynov.

Upozorňujeme, že toto nie je pohotovostná služba. Ak ide o život ohrozujúcu situáciu, obráťte sa na miestne orgány.