Your Unilabs Speak Up Help Line

Vad är Speak Up Help Line?

Speak Up är det namn Unilabs har valt för vårt konfidentiella rapporteringsverktyg, som sköts av en oberoende tredjepart, One Trust. Vi följer den så kallade visselblåsarlagstiftningen. Speak Up Help Line är verktyget som garanterar en säker och konfidentiell hantering för att samla in, förvara och vidarebefordra rapporter.

Varför ska jag rapportera vad jag vet?

På Unilabs vill vi att alla ska uppleva en bra arbetsmiljö, med ett förtroende för varandra. För att bevara den och fortsätta leva upp till våra Care BIG-värden och mantra är det vårt gemensamma ansvar att alltid agera på ett etiskt sätt. Om företaget missköter sig kan det hota hela vår organisations fortlevnad. Vårt ansvar är att skapa en trygg arbetsmiljö där du känner dig bekväm att kunna rapportera oegentligheter, misskötsel eller oetiskt beteende.

Vad kan jag rapportera?

Speak Up Help Line är utformat för att våra medarbetare ska kunna rapportera brott mot vår uppförandekod, eller mot någon av våra koncernpolicys.

Vem mer kan jag tala med?

Vi uppmuntrar dig att rapportera din oro via den kanal som du känner dig mest bekväm med. Din närmaste chef, någon i företagsledningen, People & Culture teamet, Legal & Compliance-funktionen, Group General Counsel, CHRO eller CEO.

Du kommer inte få några repressalier av Unilabs gällande en rapport om misstänkta oegentligheter som du gör i god tro, även om den senare skulle visa sig vara felaktig i sak.

Om du däremot avsiktligen skulle uppge falsk eller vilseledande information, så kommer detta inte under några omständigheter tolereras.

Ställ en fråga

Om du har en fråga eller fundering gällande Compliance, dvs etikska riktlinjer och efterlevnad i företaget, alternativt en fråga om våra företagspolicys, kan du fråga anonymt och konfidentiellt.

Exempelfråga:

Får jag ta emot en gåva från en leverantör som vår organisation överväger att göra affärer med?

Ställ en fråga

Rapportera en incident

Detta systemet gör det enkelt att rapportera misstänkta eller konstaterade missförhållanden, som kan vara relaterade till Unilabs, oavsett om det involverar våra anställda eller andra externa personer som arbetar för oss.

Klicka på knappen nedan för att komma igång med rapporten, så kommer vi att ställa dig några frågor avseende Incidenten.

Genom att göra så kommer din rapport hanteras direkt av de centrala/globala Legal and Compliance eller Human Resources-teamen hos Unilabs, vilka har utvecklat en grundlig expertis inom utredningsarbete. Denna process garanterar strikt konfidentialitet och snabb hantering av rapporten.

Om du önskar att rapportera lokalt, vänligen sänd din rapport till ditt lokala juridik- eller Human Resources team.

Kom I Gång

Kontrollera status

Du kan kontrollera status för din rapport eller fråga med åtkomstnumret och det lösenord du skapade när du skickade in rapporten eller frågan.

Kontrollera status

Ring oss

Om du vill prata med någon konfidentiellt kan du ringa till oss och tala med en av våra handläggare.

Välj din plats i listan nedan för att få reda på vilket internationellt nummer som tilldelats ditt land. Om ditt land inte finns med i listan kan du klicka här för ytterligare instruktioner.

Observera att detta inte är en nödtelefon. Kontakta den lokala larmcentralen om det gäller en livshotande situation.